Barius

En nog een WordPress site

Barius

En nog een WordPress site

Optimizing
Compensation & Benefits

Lees verder

Als werkgever bent u voortdurend bezig om het juiste talent aan te trekken dan wel te motiveren. U zorgt er voor dat werknemers weten wat ze moeten doen en daar de juiste begeleiding in krijgen.

Uw werknemers verschillen steeds meer vanuit generatie oogpunt. Hoe zorgt u ervoor dat uw arbeidsvoorwaardenbeleid uw bedrijfs- en personeelsstrategie ondersteunt en versterkt, maar ook ieder van de uw werknemers nog aanspreekt? Dat uw lijn managers dit kunnen toepassen naar hun teams? Krijgt u het nog allemaal uitgelegd aan potentiële nieuwe medewerkers?

Mogelijk bent u ook uw personeelsprocessen aan het stroomlijnen en een service organisatie aan het opzetten. Heeft u (nog) controle over uw processen en inzage in de kosten en (juridische) risico’s? Hoe zorgt u er voor dat al deze zaken optimaal worden uitgevoerd?

Uitdagingen te over. En de academische wereld is ook steeds actiever. Engagement verving motivatie, maar wordt steeds vaker gesteld dat werknemers ‘enchanted’ moeten zijn. Daarnaast kunt u in grote mate gedrag van werknemers beïnvloeden door de wijze waarop u uw arbeidsvoorwaarden vorm geeft en communiceert; ‘choice architecture’.

Barius onderkent de omvang en impact van deze uitdagingen en wil werkgevers ondersteunen bij het optimaliseren van hun arbeidsvoorwaardenbeleid en de uitvoering daarvan.